Den mycket omständiga, tidskrävande och kostnadskrävande metoden innebar inte någon som helst skillnad jämfört med ett vanligt majoritetsval, men var en politisk markering från Sverigedemokraterna.

Partiet har elva av fullmäktiges 57 mandat och är det näst största partiet efter Socialdemokraterna, men har inte fått några presidieposter eller del av tjänst för oppositionsråd.

Känner sig snuvade

Den saken poängterade gruppledaren Gunnar Gadderyd som är mycket kritisk till att övriga partier via valtekniskt samarbete utmanövrerat Sd från ordförandeposter.

Kommunalrådet Anci Magnusson var mycket tydlig med att Sverigedemokraterna med eller utan proportionella val hade fått exakt det antal ledamöter i nämnderna som valresultatet angav, ja rentav ett par platser som ersättare mer än vad majoriteten behövt acceptera.

Annons

Gadderyd tyckte ändå att partiet "snuvats" på ordförandeposter genom att Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern och Vänstern gått samman i valtekniskt samarbete liksom övriga oppositionspartierna gjort det i en annan konstellation.

Sådant valtekniskt samarbete är lagligt och har alltid förekommit i Nässjö. Safes Uno Kenstam sa så här:

Absurt sa Safe

– Att via proportionella val protestera mot att andra partier samverkar är absurt. Vill Sverigedemokraterna ändra kommunallagen så får de be sina kollegor i riksdagen arbeta för det.

Förfarandet med proportionella val tog mycket lång tid och kostade uppskattningsvis minst hundratusen kronor, enligt preliminär beräkning.

Val via röstsedlar

– Tråkigt att lägga kommunala skattepengar på detta, sa Kristdemokraten Sigvard Karlsson.

Proportionella val innebär att varje val sker via omröstning med röstsedlar. Det tog ungefär en halvtimme att genomföra varje val och resultatet blev varje gång detsamma. Majoriteten vann med 31 röster mot Sverigedemokraternas elva och övriga oppositionen fick 15 röster. Vid ett par tillfällen skedde misstag av enskilda ledamöter och valsedlar ogiltigförklarades, men det påverkade inte utgången.

Samtliga val gäller i två år, inte fyra som brukligt. Det beror på det proportionella valsystemet som får konsekvenser i händelse av att ledamöter avgår. Med tvååriga perioder neutraliseras den risken för att nämndplatser ställs tomma.

Sd