Höglandskåren har de senaste åren arrangerat en vårlig kyrkokonsert, tidigare i samarbete med bland andra Aneby Symphonic band och Hemvärnets musikkår i Jönköping-Huskvarna.

— I år tar vi upp ett samarbete med Kulturskolans ungdomsblås och gör en musikgudstjänst i Flisby kyrka, berättare Marcus Petersén, ordförande i Höglandskåren.

Annons

Petersén framhåller att Höglandskåren sedan många år har ett samarbete med Kulturskolan.

— Bland annat köper Höglandskåren dirigenttjänsten från Kulturskolan. Orkestern har en stark rekrytering från Kulturskolan, vilket jag påstår är tämligen unikt i landet. I de flesta kommuner tycks det vara "vattentäta" skott mellan det frivilliga musiklivet och Kulturskolorna, hävdar Petersén.

Bankstiftelse bidrar

Höglandskåren har också fått en uppmuntran och penninggåva från sparbanksstiftelsen Alfa för att intensifiera ett samarbete under året.

— Konserten i Flisby kyrka är ett led i detta arbete för att säkerhetsställa och uppmuntra kommande blåsinstrumentelever. Under konserten spelar alla tillsammans som en enda stor orkester. Vi får se och höra gamla och unga sida vid sida. Vi får också höra solister och solistgrupper från Ungdomsblåset framträda tillsammans med orkestern, framhåller Marcus Petersén.

Dirigent vid konserten blir Maria Sandberg.