— Vi har bara haft glädje av att ha bott i Nässjö, säger Lars Axeheim.

Under 65 år har han och hans familj bott och verkat i Nässjö kommun och Lars har under dessa år blivit en mycket framgångsrik företagare, bland annat som vd för Nässjö åkeri. Det var även familjen Axeheim som startade Höglandets invest som i dagsläget bland annat driver SML inom fastighetsbranschen.

Nu vill Lars och hans familj ge något tillbaka till Nässjö. Karin och Lars Axeheims stiftelse inrättades i december förra året och idén presenterade de för kommunen för drygt ett år sedan.

— Men idén har vi haft länge, berättar Lars.

Syftet med stiftelsen är att främja den lokala utvecklingen och de tre huvudområdena som den inriktar sig på är utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning och anslaget är brett. Inom utbildning ingår nämligen även näringslivet.

— Det finns många duktiga människor som blir företagare, men det är inte lätt att sätta igång, säger Lars.

— Alla små företag är embryon som kan bli något stort och de behöver också uppmuntran.

Annons

Här får stiftelsen stöd från Nässjö näringsliv AB som ska hjälpa styrelsen att hitta bra kandidater.

— NNAB kan stötta i att vaska fram intressanta företag, förklarar Lars.

Skola och omsorg

Även Nässjö kommun är med och stöttar med att få fram kandidater och Lars nämner skolan och den sociala sektorn som två stora och viktiga områden.

De omfattar många människor, dels personal, men även skolelever och brukare och om någon kommer på en idé som kan förbättra arbetsmiljön inom dessa områden, kan det vara ett ändamål för stiftelsen, förklarar Lars.

Hur många kandidater per år det handlar och hur mycket pengar är inte fastställt.

— Det kan bli en, men det kan också bli tio. Det som styr är vad avkastningen blir, säger Lars och förklarar att de lägger in aktier i stiftelsen.

— Det innebär att om börsen går bra så kan vi dela ut mycket pengar – om det finns lämpliga kandidater, men om börsen går dåligt blir det mindre det året.

Ringar på vattnet

Både kommunen och NNAB är positivt inställda till paret Axeheims initiativ och Lars berättar även att han hoppas detta kan ge ringar på vattnet så att ännu fler startar stiftelser.

— Det känns jätteroligt för oss att kunna dela med oss på det här sättet.