Ur anmälan framgår att mamman upplever att det finns många brister i hanteringen av både stöd och hjälp från skolans sida. Mobbningen och kränkningen uppges ha pågått i 1,5 år.

En situation som medfört att elever behöver extra stöd och hjälp. Både i det direkta skolarbetet, men också i det sociala samspelet i skolan på raster, på fritids.

Mamman skriver i sin anmälan: ”Jag har vid flertalet tillfällen, möten, mejl och telefonsamtal med rektorn, lärare och specialpedagoger påtalat brister i hur XX saknar hjälpmedel och inte får hjälp.”

Hon beskriver att hennes barn blir retat, spottat i ansiktet, puttad och sparkad. Men när hon berättat för rektorn har det inte gjorts kränkningsanmälningar.

Det var först när hon fick kontakt med en lärare som någon till slut tog det på allvar och gjorde en kränkningsanmälan. Mamman uppger att hon krävt en åtgärdsplan och handlingsplan, men det är ingenting som hon har fått sänt till sig.

Det här har pågått i 1,5 år utan att skolan har tagit tag i det skriver hon vidare. Hon menar att hennes barn inte får stöd för att kunna utföra sitt skolarbete. Inte heller ges hjälp för att känna trygghet.

Hennes anmälan kom till Skolinspektionen fjärde december förra året. De begär nu ett yttrande från Nässjö kommun senast 13 februari.

Skolinspektionens utredning gäller rätten till stödinsatser och kränkande behandling. Inspektionen har översänt ett formulär på trettiotalet frågor som kommunen ska besvara för att kartlägga hur skolan agerat kring eleven.

Annons

Man vill ha uppgifter om datum för när personal på skolan fick kännedom om ärendet. Vilka stödinsatser som vidtagits och om det finns åtgärdsprogram upprättat med mera.

Relaterat: Grundskolechef följer fallet på Åkerskolan