Grannsamverkan är effektivt för att minska inbrottsfrekvensen. I områden där grannarna hjälps åt att ha uppsikt minskar risken för inbrott med 26 procent. Det svarar kommunens administrativa chef Cecilia Gerhardsson i ett brev till moderaten Urban Persson, som engagerat sig i frågan.

Han tar fram Norrboda, där han själv bor, som ett exempel. Där inleddes ett grannverksansprojekt för många år sedan, men skyltarna har sedan länge bleknat. Boende i området uppfattar att grannsamverkan aldrig tog fart efter de inledande mötena.

Höglandets räddningstjänstförbund har ett samordnande ansvar. Någon aktiv kampanj har inte bedrivits de senaste åren, och några nya områden har inte tillkommit. Intresset går i vågor. Av de grannsamverkansområden som finns ligger fyra i centralorten och fem på andra platser i kommunen.

I områden där det visas intresse för att starta grannsamverkan anordnas ett informationsmöte för de boende. Ett sådant möte hålls av polisen. Senare väljs kontaktpersoner från området.

Efter en tid som grannsamverkan varit aktiv anordnas uppföljningsmöten för kontaktpersonerna. Dessa möten kan samordnas för flera områden som får del av aktuell information.