Det är är familjen Ekman i Kvarnabol, Stensjön, som säljer till finska livsmedelsföretaget Snellman.

Snellman är sedan tidigare verksamma inom djurfoder genom varumärket MUSH och de utvidgar därmed sin verksamhet inom området.

- Vi har under en längre tid planerat att investera i en ny produktionsanläggning och med de nya ägarna kan vi nu verkställa dessa planer, säger Emil Ekman i ett pressmeddelande.

Han har varit vd för Fodax och blir nu verksamhetsansvarig inom Snellman-koncernen.

Han ser på sikt nyanställningar inom verksamheten. Med förvärvet av hans företag breddas utbudet av djurfoder med råfryst hundmat, som enligt uppgift, är en marknad i stark tillväxt.

Det Stensjönbaserade företaget har bra kanaler för svenska råvaror och ett produktionskunnande som nya ägarna vill dra nytta av.

Fodax övergick i Snellmans ägo första november.