På onsdagskvällen hölls ett möte i Äng. Ett möte som skulle handla om bredband, men som mestadels kom att handla om det förslag som Barn- och utbildningsförvaltningen presenterat tidigare samma dag, alltså att flytta årskurserna 4-6 från Ängs skola till Rosenholmsskolan, i Forserum.

— Tjänstemännen har misslyckats totalt med sina uppdrag, tycker Tommy Pettersson, ordförande för Ängs samhällsförening.

— De bör ju ha en dialog, men det har de inte haft utan detta ramlade ner som en bomb.

Det är flera saker i förslaget han reagerar på, bland annat att undervisningskvaliteten ska höjas genom flytten. Han påpekar att både Ängs skola och Rosenholmsskolan redan når målen. Dessutom ökar befolkningen ute i Äng, särskilt vad gäller barnfamiljer.

Förskolan flyttade in

Tommy berättar att det egentligen började när förskoleverksamhet flyttade in i skolans lokaler.

— Och flyttar det in 3-5-åringar i skolan, då är det klart att det blir trångt och de barnen är ju mycket stojigare så de andra får ju ingen studiero.

— Om barnantalet ökar i tätorten då bygger man en ny skola eller gör en tillbyggnad, men ökar det på landsbygden då flyttar man på barnen, säger han upprört.

På torsdag nästa vecka bjuder samhällsföreningen i Äng in till ett möte för att diskutera förslaget.

— Vi bjuder in alla berörda föräldrar för att höra vad de vill. Det är ju de som ska bestämma, säger Tommy.

— Och vi ser gärna att någon representant från barn- och utbildningsnämnden kommer på mötet.

Frågorna de vill ha svar på är flera. En av dem rör fritidsverksamheten för de elever som, om det aktuella förslaget röstas igenom, flyttas till skolan i Forserum.

— Det är flera föräldrar i Äng som jobbar i Nässjö, men ska de då köra till Forserum för att lämna på fritids där?

"Inte första gången"

Tommy är inte den enda som har synpunkter på förslaget. Det har även Rikard Salander (MP), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

— Den första informationen som jag fick om att det skulle finnas ett skarpt förslag till organisatorisk förändring för Ängs skola, var när kallelsen till barn- och utbildningsnämndens nästa utskott kom i går (läs: onsdag).

— Första gången som jag läser om vad nämndens ordförande och vad majoritetens företrädare säger om förändringen är i torsdagens Smålands Dagblad.

Salander framför att han är trött på att inte bli inkluderad i förändringsförslag.

— Det är inte första gången som detta inträffar. Det var nämligen likadant när det gällde presentationen av "Framtiden grundskola" hösten 2012. Redan då var jag ledamot i nämnden och visste nästan ingenting om vad som senare skulle presenteras.

Även Anders Hansen (Safe) har reagerat. Han påpekar bland annat lärarkollegiet och rektorn på Rosenholmsskolan i föräldrarådet innan jul pratade om att de tittade på en lokallösning.

— Det är inte så att det står tomma lokaler på skolan. Tvärtom, de är i behov av fler och om tre årskurser från Ängs skola ska dit, blir det i princip en klass till.