— Det hotar jobben i Sävsjö och i Jönköpings län, konstaterar Mats Green (M). Det här är den största gåvan man kan ge den internationella cigarettindustrin.

Fakta: Skruf

• Då Skruf Snus startade år 2003 i gamla mejeriet producerades 400 000 dosor, vilket är ..

Fakta: Skruf

• Då Skruf Snus startade år 2003 i gamla mejeriet producerades 400 000 dosor, vilket är vad som produceras på ett dygn i dag.

• Några år senare producerade Skruf fyra miljoner dosor på ett år med 40 anställda. I dag är det runt 230 anställda och år 2014 producerades 64 miljoner dosor.

• Slutet av 2011 flyttade Skruf Snus till Vinkelgatan där man är än i dag.

Riksdagsledamoten menar på att förslaget motverkar det svenska snuset, som Green påstår är det bästa botemedlet mot rökning.

— Det är väldigt egendomligt. Smaken får inte anges på förpackningen och staten ska bestämma hur många prillor det är i en dosa.

Att exponeringen av tobaksvaror i butik även gäller cigaretter är inget som lugnar.

— Eftersom att cigaretterna är en multinationell industri så kommer de ha enorma exponeringsmöjligheter i alla fall. Detta kommer i stället gynna den internationella cigarettindustrin och slå hårt mot snusindustrin. Hade man brytt sig om folkhälsan så hade man gjort precis tvärt om.

Enligt en ny undersökning välkomnar svenskarna de nya förslagen, vilket Green tror beror på en stor okunskap.

— Det är direkt felaktigt att påstå att snusbruk har lika stora negativa hälsoeffekter som cigarettbruk.

Tidningen har försökt att nå Skruf Snus marknadschef Jonas Yden för en kommentar, men utan resultat.