Det är en förening, som i dag driver och äger kapellet i Lövhult, som används flitigt av Nässjö församlings medlemmar vid dop och vigslar.

Men föreningen har allt färre medlemmar och får svårare att ta hand om kapellet, som kräver en hel del i form av underhåll och skötsel.

— Vi har fått en skrivelse skickad till oss med en förfrågan om att ta över kapellet, säger Sven-Bertil Simonsson, som är ordförande i kyrkorådet.

Utreda kostnader

Annons

Kyrkorådet har beslutat att först utreda vad det kostar att ta emot kapellet i form av underhåll och drift.

Sankta Valborgs kapell kallas för "Sveriges första idrottskyrka". Det ägs och förvaltas av föreningen Sankta Valborg.

Kapellet byggdes under 1940-talet för att skapa kontakt mellan kyrka och idrottsfolket. Den står vid friluftsområdet Lövhult och är geografiskt placerad i Norra Solberga församling och Linköpings stift.

Klockstapel först

1941 byggdes i Lövhult en klockstapel på bekostnad av Flugeby ullspinneri i Nässjö. 1945 bildades stiftelsen Sankta Valborgs kapell och en hemmansägare skänkte mark, där kapellet skulle byggas.

1948 var träkapellet färdigbyggt, varpå klockstapeln flyttades till samma tomt. Kapellet byggdes till fyra år senare och rymmer upp till 100 personer.

1997 ändrades formerna för stiftelser och kapellet övergick till att drivas av en förening.