Länet blev en så kallad fristad förra året efter att landstinget gått med i organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) som verkar för att skydda författare och journalister som förföljs och mordhotas.

FAKTA: ICORN

International Cities of Refuge Network (ICORN) är ett internationellt nätverk av fristäder. I v..

FAKTA: ICORN

International Cities of Refuge Network (ICORN) är ett internationellt nätverk av fristäder. I världen finns totalt ett 40-tal fristäder som tar emot personer som hotas på grund av sin gärning som författare, tecknare, journalister, översättare, pjäsförfattare, bildkonstnärer, bloggare och låtskrivare. I Sverige har ett 20-tal författare fått en fristad sedan 1996.

För knappt ett halvår sedan togs den första författaren emot i länet. Hon kommer ifrån Honduras där hon trakasseras och förföljs. Landstinget ger ett stipendium varje månad i två år till författaren på sammanlagt 300 000 kronor. Jönköpings kommun står för boende och arbetsredskap.

Hittills har sju kommuner eller landsting blivit fristäder i landet. Men en dom i förvaltningsrätten i Falun kan leda till att fristäderna nu måste stängas.

Det är en moderat politiker från Gävle som överklagade ett beslutet i kommunfullmäktige att Gävle ska bli en fristadskommun. Politikern framförde bland annat i överklagandet att detta handlar om utrikespolitik och att det faller utanför den kommunala kompetensen, vilket förvaltningsrätten anammade i domen.

Jörgen Lindvall menar att domen är ytterst märklig.

– Det handlar om medlemskapet i ICORN som är en neutral internationell organisation som värnar yttrandefriheten. Det här är fastslaget i såväl den svenska grundlagen som i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, säger han.

Frågan om att införa fristad i Jönköpings kommun var aktuell för ett par år sedan. Motionen, som skrivs av Vänsterpartiet, avslogs med motiveringen att det finns juridiska oklarheter i likhet med det som nu framkommer i domen.

– Jag stödde linjen att avslå motionen då jag lyssnade på våra jurister som ansåg att medlemskap i ICORN inte ingår i den kommunala kompetensen, säger Anna Mårtensson (FP), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Men kommunen samverkar trots allt då ni står för boende till författaren som har fått fristad?

– För Jönköpings kommuns del är jag inte bekymrad då detta är förenligt med kommunallagen, säger Anna Mårtensson.

Anna Mårtensson riktar kritik mot Kulturrådet för otydlighet i den plan som togs fram 2009 som ska styra den statliga kulturpolitiken samt vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting.

– Den juridiska förundersökningen var inte tillräcklig. Det är på tiden att det här nu prövas av domstol, säger hon.

Jörgen Lindvall håller inte med. Han menar att landstinget haft täta kontakter med Kulturrådet och fått klarhet i vad som gäller.

– Göteborgs kommun var först ut att vara fristad i Sverige redan 1996 och har varit medlemmar i ICORN sedan 2008. Det här är ingenting nytt. Jag upplever att detta fram tills nu varit en ickefråga som inte ens funnits på dagordningen, säger Jörgen Lindvall.

Hur kommer ni att agera nu efter den här domen?

– Vi följer givetvis domar men just nu ser jag inga skäl att riva upp medlemskapet med ICORN och vi kommer inte att bryta med den författare som nu befinner sig i Jönköpings län, det skulle vara både etiskt och moraliskt förkastligt, säger Jörgen Lindvall.

Enligt tidningen Arbetarbladet kommer Gävle kommun att överklaga förvaltningsrättens dom.