– Visa av erfarenheten från 2010 kräver vi detta. Efter förra valet utestängdes vi från alla platser i kommunrevisionen och övriga nämnder och bolag genom så kallat tekniskt valsamarbete! säger Gadderyd och gör klart att detta inte ska upprepas.

– Möjligheten till proportionella val infördes för att förhindra att mindre partier inte helt skall överköras av de styrande partierna eller av oheliga allianser, säger Gadderyd och tillägger apropå 2010 års val:

– I parlamentariska nämnden hade det tidigare varit kutym att varje parti hade en plats. Som ordförande i denna nämnd bestämde då Anci Magnusson att (S) istället fick två platser och (SD) ingen! Med proportionella val, får vi de platser, som vi i kraft av valresultatet har rätt till, säger Gadderyd.

Kravet innebär stora praktiska svårigheter i samband med fullmäktiges sammanträde 30 november när en kommunstyrelse ska väljas och 27 november när övriga nämnder och styrelser ska tillsättas. Förfarandet i proportionella val är mycket tidsödande och komplicerat.

Sd
Val