Sedan Boda avfallsanläggning blev den centrala soptippen i kommunen har många av de gamla tipparna ute i skogarna hamnat i skymundan medan vi blivit bättre på att slänga allt på ett och samma ställe.

Senast det gjordes en sådan här inventering var 1994 och sedan dess har ytterligare nio stycken gamla tippar till blivit identifierade.

20 tippar

Det finns totalt 20 stycken gamla soptippar runtom i kommunen som inte längre får användas.

Redan 1965 slutade den vid Ingsberg, utanför Nässjö, att användas.

Orsaken till varför detta ska ses över är att det inte, ur miljösynpunkt, är rätt att ha det så.

— Vi ska ta reda på vad som finns i de gamla tipparna och hur farligt det är, säger Tommy Friman, handläggare på Tekniska serviceförvaltningen.

Annons

När de så kallade mifoundersökningarna, metodik för inventerade förorenade områden, har gjorts ser de om det måste tas en närmare titt genom provtagningar.

I värsta fall är det sanering som gäller om det exempelvis finns farliga ämnen som är ett hot mot miljön.

Ska börja i år

Kostnaden för inventeringen beräknas kosta 115 000 kronor. Meningen är att arbetet ska kunna starta under början av det här året.

Förhoppningen finns om att pengarna snart ska tillföras, då arbetet kan underlättas.

— Annars får jag göra det själv och det kommer att ta mycket längre tid, menar Tommy, som hittills gjort en inventering av de tjugo tipparna.

— Men det vore bättre om vi fick pengar till att anlita någon som är mer hemma på ämnet.

Här är tipparna

Här följer en uppräkning över platser där det finns identifierade soptippar och när de slutade användas.

Fastighet Avslutad

Bodafors, Ryd 4:4 November 1981

Forserum, Tryggarp 3:22 1980

Forserum 7:1 Kanarp November 1981

Fredriksdal, Spånarp 1:27 Före 1984

Äng Långåsa 2:4 1973

Malmbäck 2:356 Före 1971

Grimstorp 1:1 1972, Mifoundersökt

Sandsjöfors, Lönnhult 1:6 1973

Sandsjöfors, Sjövik, Sandsjö 1:1 Före 1971

Nässjö. Älvshultet, Ingsberg 2:2 1965

Flisby, Mölarp 1:1 1972

Ormaryd, Solberga-Näs 1:73 1973

Solberga, Hatten 6:1 1972

Anneberg, Knapparp 1:2 1972

Anneberg, Vulkanen 1 Pilarbo 5:1, 5:2 1980

Barkeryd 1:2 1975

Malmbäck, Ön 1:5 1981

Fredriksdal, Hallahult 1:13 1974

Nässjö, Boda 1:24 2009

Nässjö, Runneryd 1:1 1970