Nässjö Rotaryklubb mottog en testamenterad summa på 50 000 kronor av Gunnar Randholm. President Anna Sundling säger att styrelsen diskuterade hur pengarna bäst kunde komma till användning och beslutet blev att inrätta ett stipendium i Rotarys anda.

”Stipendium Service above Self” heter det och kommer att delas ut tio gånger. Summan är 5 000 kronor vid varje tillfälle och Anna Sundling vill nu ha förslag på kandidater.

– Vi vill uppmuntra dem, som kanske inte enbart sätter sina egna resultat högst på prioriteringslistan utan som har vilja och engagemang att hjälpa andra i samhället, säger hon.

Stipendiet ska främja lokala insatser för medmänniskor, kompisar, föreningslivet - kort och gott för den som gör goda saker för andra. Det handlar om människor som släpper sitt eget ego och strävar efter att gynna och utveckla samhället.

Anna Sundling, president för Nässjö Rotaryklubb, söker kandidater till stipendiet.

Sådana finns det säkert gott om bland Brinellgymnasiet elever menar Anna Sundling, men osjälviskhet är något som sällan uppmärksammas.

De som kan nomineras ska vara studerande på Brinellgymnasiet. Nässjö Rotaryklubbs styrelse beslutar vem som får det. Förslag på kandidater lämnas senast 13 maj på mejladress anna.sundling@nassjo.se