Torgny Karnstedt har över tio böcker i sin bibliografi och är en flitigt anlitad föreläsare. När han besökte Aleholm fick eleverna veta en hel del om författaren och hur han själv blev intresserad av böcker, vilket ledde till att han så småningom började skriva ner sina tankar och erfarenheter.

Under en dryg timme fick eleverna om den klassresa som både författaren själv och hans föräldrar gjort där tillgången till litteratur var både en nödvändighet och en berikande erfarenhet. Berättelsen illustrerades av Karnstedts gamla overall från Volvofabrik, en termos i retrostil och en unikabox. Och elevernas intresse verkade vara på topp genom hela föreläsningen.

"Har man inte orden har man inte redskap" sade Karnstedt och underströk för eleverna hur viktigt det är att läsa med alla sinnen och att fysisk kontakt med orden stimulerar fler sinnen än den digitala läsningen gör. Samtidigt illustrerade han sitt budskap med hjälp av digital teknik och lät eleverna lyssna på musik och text.