Det är stycke arbete att föda barn och det tar sina timmar. För Ida Persson var det andra gången hon kom till Höglandssjukhusets förlossning. Den 3 juni klockan 07.40 kom lille Oliver ut och mamma Ida fick sin belöning. En gåva så stor att minnet av smärtan försvann nästan direkt.

Enkät om patientnöjdhet

Det var under maj månad enkäten gjordes på Höglandssjukhusets förlossning och BB.

Enkäten un..

Enkät om patientnöjdhet

Det var under maj månad enkäten gjordes på Höglandssjukhusets förlossning och BB.

Enkäten undersöker personalens bemötande, hur föräldrar får information och om de upplever trygghet.

Ida är en av många nöjda föräldrar som förlöst sitt barn på Kvinnokliniken i Eksjö. Under maj månad genomförde man en undersökning "Tycka till" bland 84 blivande föräldrar. Den besvarades till 70 procent.

Resultatet är mycket positivt när de betygsätter personalens bemötande, förmåga att lyssna och ge information.

Ida Persson bekräftar den bilden.

– Man vet ingenting när man kommer hit. Därför betyder lugnet man möter så oerhört mycket. Man känner sig trygg i en utsatt situation, förklarar hon.

– Jag fick tid att välja mina beslut om jag ville ha bedövning eller något annat. De visste hela tiden vad de gjorde.

Enkäten ska delas ut två gånger om året berättar vårdenhetschef Marie-Ann Österberg.

– Vi gör det i maj för då har vi normalt väldigt många förlossningar och en gång till under november när det är lite lugnare, säger hon.

Den ersätter en tidigare och mycket större undersökning som man bedömde hade för låg svarsfrekvens.

– Förmodligen för att den var så omfattande.

Den här är enklare med påståenden som man håller med om eller inte alls håller med om i en fallande skala. Ett exempel är "Jag kände mig trygg under förlossningen". Där är det 47 personer som helt håller med i det påståendet. Bara en svarar negativt. Majoriteten är väldigt nöjd genom hela enkäten. Ingen är helt missnöjd.

Ida framför beröm från sin sambo Jimmy Gustavsson. En pappa som fick vara delaktig i förlossningsrummet och som också kände sig sedd i sammanhanget.

Finns det inte något som kan förbättras? Frågan går till Ida Persson.

– Att båda föräldrarna ska vara närvarande när man lämnar besked om något som är annorlunda.

Oliver fick åka till Ryhov i Jönköping och sola då han hade gulsot.

– Det var ingenting allvarligt, men blev ändå stort för mig att han skulle åka ambulans ensam dit. Jag hade velat att Jimmy var med när de berättade det.