I samband med inspirationsdagen för barn- och utbildningsförvaltningens personal delades det första stipendiet från Axeheims stiftelse ut.

1953 bosatte sig Lars och Karin Axeheim i Nässjö stad och känner nu att det är dags att ge någonting tillbaka till samhället. Med stipendiet hoppas de att lokala krafter ska kunna utvecklas.

Karin och sonen Håkan Axeheim var på plats i Brinellgymnasiets aula för att dela ut stipendiet. Med en motivation som berömde stipendiatens förmåga att utveckla strategier för språkutveckling och att integrera barn i förskolan tog Helena Williamsson emot stipendiet.

Helena beskrivs ha lång erfarenhet av att jobba med barn med annat språk och annan kultur.

Stipendiet om 100 000 kronor fick Helena dela med nio kollegor inom förskolan för att få en spridning av pengarna bland olika förskoleområden.

Stipendiepengarna ska användas till kompetensutveckling och de tio personerna ska därmed delta i en utbildning kring flerspråkighet i Stockholm.