När vi når Mats Bojestig befinner han sig i Washington, USA. Han berättar att han tycker att diskussionerna kring förslaget handlar om fel sak.

– Frågan som är uppe nu är ju att sjukhusdirektörerna inte ska vara chef för ett sjukhus, utan att en ska vara chef för medicin, en för kirurgi och en för psykiatri, förklarar han.

– Det är inte frågan om länskliniker och inte heller om fördelning av operationer, fortsätter han.

En del kritik grundar sig i att liknande omorganisationer har genomförts i andra landsting, i flera av fallen med ett svikande resultat. Anna-Karin Yngvesson (KD) är en dem som har framlyft den här kritiken och hon kräver ett svar på vad som styrker att den föreslagna omorganisationen faktiskt skulle lyckas.

En misslyckad omorganisation som flera har gett som exempel är den som genomfördes av Region Skåne.

– Region Skåne har gjort flera organisatoriska förändringar, men de ser rätt olika ut gentemot våra. Det är inte så enkelt att jämföra, eftersom det är flera omständigheter som är olika, besvarar Bojestig detta.

Många har kritiserat förslagets underlag. Tycker du att underlaget är tillräckligt att gå på beslut på?

– Det är en politisk bedömning om det är tillräckligt eller inte. Det har jag ingen kommentar till.

Har det gjorts en konsekvensanalys?

– Det har gjorts en riskbedömning som har gått ut till fackliga organisationer. Den är gjord av personalchefen och har varit uppe hos den centrala samverkansgruppen som sagt att den behöver kompletteras.

Vad behöver kompletteras?

– Det kan inte jag svara på, det får du fråga Ander Liif (personaldirektör, red. anm.).

Påståendet att folk är beredda på att åka längre för att få bra vård, var kommer det i från?

Det har gjorts en nationell patientenkät där man bland annat frågar om det. Man har frågat invånare i alla landsting och det landsting där flest kan tänka sig detta är Jönköpings.

Mats Bojestig poängterar här att syftet med omorganisationen inte är att personer ska "åka runt" mellan sjukhusen.

– Det handlar inte om det, utan om den organisatoriska ledningen.

Att det finns oro för att hela styret ska hamna i Jönköping har Bojestig förståelse för.

– Och det är därför det finns en diskussion om var de tre sjukvårdsdirektörerna ska placeras. De har ett länsövergripande ansvar och ska liksom inte förvandlas till satelliter, berättar han och förklarar att direktörerna ska placeras på varsitt sjukhus, men i stället för att vara chef för sjukhuset ska de alltså i stället vara chef för en av de tre klinikerna.

– De här tre direktörerna måste bli förankrade i hela länet i sina ämnesområden.

Bojestig betonar vidare att det först och främst måste finnas ett beslut.

– Annars vore det att gå händelserna i förväg.

Hur representeras Höglandssjukhusets kirurgi i de fortsatta diskussionerna kring förslaget?

– Det här är inte ett förslag om kirurgin. Det är ett förslag om att i stället för att leda sjukhusen, ska man leda verksamheter.

Hur ser du på medias roll i det som har hänt på Höglandssjukhuset under senare tid?

– Det vill jag egentligen inte svara på. Ni har ju ert jobb att sköta. Det som uppfattats som otydligt, och det är ingen kritik mot media, är att beslutet handlar om hur sjukhusen ska ledas och inte om fördelningen.

– Den sjukvårdsorganisation som vi har i dag har svårigheter när det behöver tas länsövergripande beslut.

Bojestig är hemmahörande i Eksjö och tycker att det är viktigt att det finns ett starkt sjukhus i Eksjö.

– Det är en utgångspunkt för mitt arbete. Sedan är det ju så att jag jobbar för hela länet, förklarar han.

Är det något du vill tillägga om det hela?

– Det är viktigt nu att den här frågan handlar om hur ledningen ska organiseras. Frågorna om länskliniker och kirurgi är inte uppe nu, utan de måste återkomma, avslutar Bojestig.