Det moderata kommunalrådet från Jönköping befinner sig just nu ute på valkampanj för att marknadsföra sig inför riksdagsvalet. I veckan passade han på att besöka Kjell Sandahl utanför Nye som bedriver en av länets största jordbruk med totalt 1400 kor och nötdjur.

”Självdestruktivt”

Kjell Sandahl konstaterar att Sverige i dag bara är självförsörjande till 50 procent när det gäller livsmedelsproduktionen. Och han kallar det ett direkt hot mot landets bönder om de rödgröna får igenom sina förslag om höjda skatter på drivmedel, växtskyddsmedel och köttskatt.

– Det är självdestruktivt och direkt samhällsfarligt, menar Kjell som är riktigt upprörd.

Han har Mats Green med sig.

– Sverige är mer än Stockholm. Lantbruket är vår modernäring men den tas så för given. Sverige behöver en livsmedelsstrategi som ökar konkurrenskraften och är i balans med övriga världen, säger Mats Green som är kritisk till såväl sitt egna parti som oppositionen.

– Vi kommer att straffa det svenska, konventionella jordbruket ut ur landet. Det svenska konventionella jordbruket är det mest miljövänliga i världen men Miljöpartiet beskriver det som en stor miljöbov, fortsätter han.

Mats Green menar att det kan låta som en domedagsprofetia.

– Försvinner det svenska jordbruket så får det oerhörda konsekvenser för vårt län.

Kan det inte vara så att man tänker att Sverige i alla fall kan bidra med en klimatsmartare värld?

– Men man skjuter ju sig själv i foten, svarar Mats Green.

Han och partikollegan Kjell Sandahl menar att man inte enbart kan föra på nya avgifter på det svenska jordbruket som måste konkurrera med andra EU-länder. För när svenska jordbrukare lägger av så står vi här med enbart importerade varor och där gäller ju inte samma regler.

Burhöns

Även partikollegan Carina Bardh är inne på samma linje. Hon var äggproducent när hon bodde i Värnamo. När det togs beslut om att förbjuda burar till höns så var hon med om att sälja dem till Finland.

– Sedan köpte kommunen ägg från Finland, eftersom äggen var billigare, berättar hon.

Ett typexempel på hur det blir när man har hårdare regler i Sverige än andra länder menar moderatpolitikerna.

– Problemet är att människor behöver mat, då får vi sluta äta, säger Kjell som faktiskt är besviken över att Borg i valmanifestet inte tryckte på tillräckligt om vikten av jordbruket.