Jörgen Holm vill att mark- och miljööverdomstolen ska pröva Hylletoftaärendet och att han ska få gehör för sina uppgifter.

— Jag hoppas att ärendet kommer tillbaka till kommunen för en ny beslutsrunda och att det under den tiden kommer att hinna skapas nya riktlinjer för bullernivåer från vindkraftverk, säger Jörgen Holm.

Annons

Han berättar vidare att riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) kommer att motionera om ett tillfälligt stopp för utbyggnad av vindkraftverk i Sverige till dess att Naturvårdsverkets riktlinjer ändras så att vindkraftsbuller inte stör närboende.

Många klagomål

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har i en pressinformation skrivit att det den sista november hölls ett seminarium om vindkraftsbuller i riksdagen som Magnus Oscarsson anordnade dit representanter för Energimyndigheten och Naturvårdsverket bjudits in. Där deltog Svenskt Landskapsskydd som framförde kritik mot Naturvårdsverkets riktlinjer som inte ger närboende till vindkraftverk skydd mot störande och hälsovådlig ljudpåverkan. De vill också att riktvärdet för ljudnivåer vid bostäder, som i dag är 40 dB(A), ska sänkas. Detta eftersom beräkningarna som görs inför en vindkraftsetablering ofta inte stämt överens med hur mycket vindkraftverken låter när de väl kommer på plats.

Svenskt landskapsskydd presenterade också en lista på klagomål som skickats till tillsynsmyndigheter om buller från 73 vindkraftsparker i landet. Föreningen mot Karsholms störande vindkraftverk var också på plats och berättade om att närboende plågas av vindkraftverken. Ändå har de inte lyckats få rättelse av vare sig tillsynsmyndigheter eller domstolar.

Långtidsmätning

Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet, presenterade resultat från ett forskningsprojekt vid en vindkraftspark i Piteå kommun som finansierats av Energimyndigheten. Han har gjort mätningar där under två år och kommit fram till att ljudutbredningen påverkas mer av väder- och terrängförhållanden än vad som återspeglas i Naturvårdsverkets vägledning. Närboende kan därför utsättas för buller som överstiger riktvärdet på 40 dB(A). Mårten Thorsén, Energimyndigheten, sa vid seminariet att han vill låta utreda en skärpning av riktlinjerna för buller från vindkraftverk.