Undertecknad som varit nykter i många år arbetar ideellt sedan lång tid tillbaka med att stödja och hjälpa människor med alkoholproblem. Jag har aldrig hittills träffat någon som lyckas med detta, utan det har i stället slutat med kaos, kris och ångest, inte bara för hen utan för anhöriga, familjer och barn som drabbas lika hårt eller värre.

Vad har de som påstår sig kunna lära sig att dricka mindre, ofta ”intellektuella” människor, för nytta med dessa påståenden? Jobbar de åt alkoholindustrin, är det egot att synas eller pengar som är drivkraften? Jag blir i alla fall heligt förbannad på deras snack. En känga åt dem. De hjälper i alla fall inte våra olycksbröder och -systrar.

Om det nu råkar vara en procent eller mindre av alla alkoholister som klarar av att dricka mindre, varför så ett frö till resterande 99 procent? Jag tror att jag får medhåll av läkare, socionomer med flera. Ja, alla som arbetar med missbruksfrågor. Noll tolerans mot alkohol är det som gäller för oss som har hamnat i alkoholens klor.

CHRISTER PETTERSSON

Kamratföreningen Länken, Tranås