Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö SPARK invigdes i slutet av april. Målet är att bli ledande inom kunskapsintensiv produktframtagning, och det har börjat bra menar programchef Mats Jackson.

Ett trettiotal projekt är igång eller ligger i pipeline. De handlar bland annat om 3D-printing, hur industrin kan konkurrera med långlöneländer och gjuteriteknik. Huskvarna, Fagerhult och Combitech är några av de företag som redan är involverade och fler har hört av sig och visat intresse.

— Vi vill ju hjälpa företagen att bli mer konkurrenskraftiga, säger Mats jackson.

Han menar att företagen i Sverige måste tänka smart och jobba mycket med utveckling för att kunna konkurrera med låglöneländerna. JU i sin tur kommer att ha en konkurrensfördel gentemot andra lärosäten när det gäller att locka både studenter och personal i och med SPARK tror han. Det kommer även att generera nya arbetstillfällen.

När högskolan blev utsedd till en KK-miljö, något som bara en handfull lärosäten har blivit, var det ett kvitto på att de under många år gjort bra ifrån sig.

— Det som är det unika med att vara en KK-miljö är att KK-stiftelsen delegerar ett ansvar till lärosätet.

De behöver då inte söka pengar får varje projekt på samma sätt som tidigare, utan det blir som ett samlat grepp för hela lärosätet.

— Det ger ju en otrolig möjlighet.

Satsningen löper till en början under en tioårsperiod, och finansieras bland annat av pengar från KK-stiftelsen.

Men för den som vill komma och titta på miljön som Mats Jackson pratar om blir det svårt. Det finns inte några speciella lokaler eller utrymmen just för SPARK, forsknings- och utbildningsmiljön är mer ett sätt att benämna den nya satsningen, det kan beskrivas som ett samlat arbetssätt eller en inriktning hos högskolan.

Hur ser SPARK ut år 2026?

— Jag tror att JU är kända för att man han forskning och utveckling inom kunskapsintensiv produktframtagning. Jag ser framför mig att vi inom tio år har utvecklat och har ett antal utbildningsprogram. Jag tror och hoppas att den fysiska miljön finns, säger Mats Jackson.