Frågan kom upp vid torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige. Det rådde stor enighet om utredningen av fritidsanläggningar i Nässjö kommun. Att Entreprenad NAV tar hand om skötseln på fritidsanläggningar tyckte majoriteten av politikerna är bra.

Samordning av kommunala resurser sparar pengar och ger alla verksamheter kompetens som behövs. Förhoppningen är nu att anläggningarna blir bättre skötta.

Inte minst fotbollsplanerna under säsong framhöll Mert Cimen (MP) som menade att kultur och fritid inte har bemanningen som krävts för att klara åtagandet överallt. Han nämnde planer i kransorter som inte håller måttet när det ska spelas.

Anna-Carin Magnusson framhöll att kommunens ungdomar får något bättre och att man nu fortsätter utredningens intention med ett verksamhetsnära arbete i praktiken.

Inte kärnverksamhet

Annons

Laila Norss (KD) talade om kommungemensamma resurser på bästa sätt och även hon var nöjd med lösningen. Däremot lade hon ett tilläggsyrkande att man ska intensifiera arbetet för att hitta en entreprenör som kan ta över campingen, vandrarhemmet och stugbyn i Lövhult. Idén hade stöd av miljöpartisten Märit Strindberg och större delen av (SD)-gruppens företrädare. De röstade för, men majoriteten emot.

Kim Strand (V) vill hellre ha Lövhult i kommunal drift för att bland annat kunna erbjuda sysselsättning för människor som har stöd av socialförvaltningen.

Centerns Anders Karlsson menade att en sådan lösning kan ges genom socialt företag, det måste inte vara kommunen.

Har föreningarnas stöd

Agneta Svensson (L) betonade att utredningen om fritidsanläggningar haft föreningarnas stöd. Anders Hansen önskade lite mer delaktighet för vaktmästarna inom kultur och fritid och föreslog en ändring i texten som inte bifölls.

Ville inte fika

Det var en annorlunda kväll. När Kurt Johansson, ordförande för fullmäktige ville göra paus för fika möttes han av röster som skrek nej. Hockey på tv förklarade Torleif Sandgren var orsaken. Men det tog Johansson ingen hänsyn till. Det blev en paus på drygt tjugo minuter innan kvällen fortsatte.

Självmord ökar

Höglandets räddningstjänstförbund med Caroline Carlheim redogjorde för trygghetsbokslutet som förbundet ska arbeta med. Fem effektmål har tagits fram. Man vill minska på antalet självmord. I Nässjö har antalet suicid under en tioårsperiod fördubblats från trettio till närmare sextio. I Vetlanda från 30 till 40.

Fallolyckor är ett annat effektmål liksom färre brott inom kommunal verksamhet. Värmeböljors påverkan på människor inom äldreomsorg är ännu ett område. Det femte effektmålet handlar om att minska våld och hot inom kommunal verksamhet.