I september 2017 beslutade Trafikverket att sänka hastigheten på delar av väg 32 mot Eksjö från 90 kilometer i timmen till 80. Men Vetlanda kommun valde att överklaga beslutet, och anledningen är enligt kommunen att man vill värna om attraktiviteten då en högre hastighet gör det lättare för pendlare.

Nu ger regeringen kommunen rätt i frågan. Ett av skälen till upphävandet av beslutet är att området runt väg 32 har en expansiv näringslivsutveckling där tillgänglighet och framkomlighet har en stor betydelse.

– För att Vetlanda ska vara en attraktiv kommun måste vi underlätta för invånare och medarbetare som pendlar till Vetlanda och andra orter på Höglandet. På långa avsnitt uppfattas vägen hålla standard för 90 kilometer i timmen. Framkomlighet och tid är avgörande faktorer för att Vetlanda som kommun ska vara fortsatt stark på arbetsmarknaden, säger kommunalråd Henrik Tvarnö (S) på kommunens hemsida.

Då en hastighetsbegränsning påverkar de boendes tillgänglighet och näringslivets ekonomiska utveckling finns det inga skäl till att sänka hastigheten innan möjligheterna att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder genomförts, enligt regeringens beslut.