När städerna växte ökade behovet av att kunna köpa grönsaker, bär och blommor. Stadsbornas efterfrågan skapade en marknad för handelsträdgårdar. För att bli av med ogräs, skadedjur och svampsjukdomar i odlingarna användes olika typer av bekämpningsmedel. Vad de innehöll och om de påverkat miljön vill länsstyrelsen nu kartlägga.

Det är handelsträdgårdar före 1990 som undersöks. Flera bekämpningsmedel förbjöds under 70- och 80-talen, och det är anledningen till att det är äldre anläggningar som undersöks. Den som fanns i Fredriksdal har klassats som en tvåa, av fyra möjliga klasser, och är det enda markområdet i kommunen som det ska tas prover vid.

— Anledningen till att det blivit en tvåa är närheten till en förskola, berättar Elin Enhäll, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid samhällsplaneringskontoret.

Behöver föräldrarna vara oroliga?

Annons

— Nej, inte med tanke på var det är beläget och att det inte är någon direkt exponering. Det är ingen akut risk, lugnar Elin Enhäll.

— Det behöver inte vara något alls.

Eventuella bekämpningsmedelsrester finns i marken, och ligger täckt under ett nytt jordlager. En gräsmatta anlades när förskolan byggdes.

En provtagningsplan är framtagen, och provtagningen kommer troligtvis att utföras före årets slut. Det handlar om prover på jord och grundvatten. Tekniska servicenämnden är ägare av marken och står för kostnaden. Förhoppningen är att det inte krävs några åtgärder efter provtagningen.

— Förhoppningsvis för det inte med sig någonting alls förutom provtagningskostnaden.

På platsen fanns två växthus och ett friland där det i huvudsak odlades tomater, jordgubbar och blommor.

Information om det pågående projektet ligger på kommunens hemsida och ska uppdateras när det kommer nya uppgifter.