I en riktad tillsyn mot Sävsjö kommun under hösten 2016 gjorde Skolinspektionen ett antal nedslag på brister som kommunen kunde utveckla. I en uppföljningsrapport har man nu redovisat hur dessa brister åtgärdats under det gångna året och kommunens barn- och utbildningschef, Stefan Claesson, säger att han är nöjd med det arbete som gjorts.

— Skolinspektionen gjorde den här tillsynen i kommuner som tagit emot många elever från andra länder. De hittade ett antal utvecklingsområden som vi nu upplever att vi åtgärdat och i dag upplever jag att eleverna kommer vidare till mycket snabbare och med bra resultat.

Annons

I årsskiftet lades mottagningsenheten på Ljunga park ner eftersom den inrättats tillfälligt då trycket var som störst. I rapporten till Skolinspektionen skriver man att den inte längre behövs då antalet asylsökande nu minskat kraftigt och detta är en faktor till att man idag får ut eleverna i klassrummen snabbare.

"Vi bedömer att vi nu erbjuder en mer elevanpassad/behovsanpassad skolgång" skriver kommunen i sin rapport och lägger till att det "har blivit synligare vad vi behöver erbjuda för insatser och stöd till enskilda elever".

Hela rapporten till Skolinspektionen genomsyras av positiva tongångar och Stefan Claesson säger att man nu står väl rustade ifall det skulle komma en ny våg av flyktingar.

— Jag tycker vi var duktiga innan men har blivit ännu bättre nu så skulle det komma en ny våg kommer vi klara den bättre, säger han.

I dag går 65 nyanlända elever i grundskolan och 48 på gymnasiet i Sävsjö kommun.