Kommunstyrelsen biföll utskottets förslag att bara köpa in Svenskt kött. Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD), kommenterar beslutet.

– Beslutet i kommunstyrelsens utskott om att Sävsjö kommun fram till sommaren 2019 ska välja svenskt kött har fått positiv respons. När kommunstyrelsen hade frågan på sitt sammanträde beslutades därför att initiera ett arbete med målet att även långsiktigt välja högre andel svenskt kött men att också vidga detta till att gälla livsmedel generellt.

Relaterat: Kommunen väljer svenskt kött framöver

Utöver köttbeslutet valde kommunstyrelsen att avsätta 85 000 kronor till digitaliseringsdagar för barn och ungdomar.

– Programmering av robotar och källkritik kommer finnas på schemat och för de avsatta medlen ska Jack Werner inbjudas som föreläsare och robotar för programmering köpas in. Ett bra initiativ som är helt rätt i tiden, kommenterar Stefan Gustafsson.

Relaterat: Kommunstyrelsens utskott fördömer valangrepp

För bredbandsbolaget Savmans fibersatsning, där målet är att alla kommunens hushåll ska erbjudas en fiberanslutning senast år 2020, föreslogs att kommunen borgar för ytterligare 15 miljoner i lån. Detta adderas till redan befintliga lån på 45 miljoner men ska först godkännas av kommunfullmäktige.

Savman ska få ekonomiska medel att fortsätta bygga ut fibernätet, enligt kommunstyrelsens förslag.
Foto: Anders Wiklund/TT

– Att bygga bredband kräver en stor ekonomisk insats. Eftersom Sävsjö inte längre får statligt investeringsstöd behöver Savman finansiera utbyggnaden själva. Sävsjö kommun kan därmed fortsatt vara en av de kommuner som ligger i framkant med att erbjuda sina invånare möjlighet till fiberanslutning!

Annons

Relaterat: Kommunstyrelsen överens om nästa års budget

Utöver detta beslutades att kommunen hjälper Komstad kvarn med 700 000 i ekonomiska medel tills bidrag beviljade från länsstyrelsen blivit utbetalda. Det beslutades att påbörja en utredning kring hur förbättrad hantering och ökad källsortering kan göra att nedskräpningen på återvinningsstationer och ristippar kan minska. Dessutom ska goda idéer och uppfinningar som utvecklas i kommunen uppmuntras genom att kommunen inte tar anspråk på dessa. Istället kan idéerna utvecklas av upphovsmannen och kanske bli grund till ett nytt företag, kommenterar Stefan Gustafsson.