Sävsjö kristna skola är en av 54 kristna skolor i landet. Utöver dessa finns 12 andra religiösa friskolor i Sverige och på tisdagen blev det återigen liv i debatten kring deras existens sedan civilministern och gymnasieministern Anna Ekström (S) uttryckt kritik mot dem. Rektor Elisabeth Leidö har hört dessa argument förr men förstår dem fortfarande inte.

— Jag har inte hunnit läsa in mig fullt på vad det här går ut på men som jag förstår det vill de förbjuda konfessionella friskolor överlag. Det är ett ganska obegripligt utspel, vi följer skollagen och den aktuella läroplanens riktlinjer om skolans värdegrund som alla andra skolor.

Annons

Det har förekommit ett antal uppmärksammade fall där religiösa friskolor bland annat segregerat elever utifrån kön och företrädare för konfessionella friskolor uttryckt extrema åsikter. Men att dessa skulle ha större problem än andra skolor ser inte Elisabeth Leidö som sannolikt. Hon säger att det är skolinspektionens uppgift att kontrollera att skolor gör rätt och reglerna är lika oavsett om dem är kommunala eller religiösa.

— Man kan inte stänga alla skolor av en viss typ för att en har gjort fel. Det är viktigt att följa skollagen oavsett om den är kommunal eller privat. Vi får inte ha inslag av bön eller andakt under lektionstid men vi kan ha en morgonsamling och möjlighet att frivilligt gå till kyrkan. Men det är ingen som tvingar eleverna till det och de som inte vill delta har möjlighet att göra annat under den tiden.

Elisabeth Leidö säger att läroplanens värdegrunder stämmer väl överens om den kristna värdegrunden att vara jämlik och inkluderande samt erkänna individens integritet och frihet utan diskriminering för kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

— Det går inte ihop. Vi följer Europakonventionen och barnkonventionen som säger att barnen själva ska ha rätt att välja. 25 procent av eleverna i landets kristna friskolor har exempelvis invandrarbakgrund och vi har flera elever som inte kommer från en troende eller kristen familj så vi vill också spegla samhället och ha olika bakgrunder, säger hon.

— Men för det demokratiska samhällets skull är det viktigt att föräldrar också har valmöjligheter. Man kan inte äga en människa men när allt kommer omkring tillhör ju ändå ett barn mer familjen än staten.