På anslagen som satts upp i Eksjö, men som även tillkännages på sociala medier, står det bland annat: ”Höglandssjukhusets framtid står på spel”.

Socialdemokraternas demonstrationsparad är planerad till den 6 september. Partiets förhoppning är att manifestationen ska bli massiv. ”Genom att delta i manifestationen är du med och kämpar för att bevara Höglandssjukhuset som ett akutsjukhus”, skriver man vidare.

– Det är oerhört viktigt att vi får behålla ett fullvärdigt akutsjukhus, säger oppositionsråd Diana Laitinen Carlsson (S).

"Stark markering”

Socialdemokraterna tog initiativet till demonstrationsparaden efter den senaste tidens turbulens på sjukhuset.

– Vi har inga förhandsbesked om framtiden, men vi vill göra en stark markering om hur viktigt akutsjukhuset är för Höglandet, länet och Eksjö, säger Laitinen Carlsson och påpekar att när det satsas så mycket pengar som det görs på just sjukhuset måste man också se till att det finns rätt kompetens inom väggarna.

Kritiska röster

Manifestationen upprör flera allianspolitiker.

– S beskriver indirekt ett förslag som inte finns, det finns ju inget nedläggningshot. S agerande skapar onödig oro, människor jag möter nu tror att sjukhuset är hotat och det är inte sant, säger Anebypolitikern Jimmy Henriksson, som i egenskap av toppkandidat från Folkpartiet i höglandets landstingskrets riktar kritik mot socialdemokraternas handlande i sjukhusfrågan.

Det viktigaste är istället att se till att verksamheten på sjukhuset fungerar, enligt Henriksson.

Politisk enighet

Landstingsråd Mia Frisk (KD), en av flera som har uttryckt sina synpunkter i sociala medier, delar åsikten om att akutsjukhuset kommer att finnas kvar. Enligt Frisk råder det total politisk enighet om att det fortsatt ska finnas tre akutsjukhus i länet. Om Socialdemokraternas initiativ till manifestationen skriver hon på Twitter: ”Det är fult politiskt (S)-pel att ordna en manifestation och påstå att man vill rädda sitt akutsjukhus. Det finns inget sådant hot!”.

Avmarschen vid Socialdemokraternas demonstrationsparad kommer att ske från ABF-lokalen i Eksjö och avslutas på torget, där representanter för både landstinget, Höglandet och Eksjö kommun ska tala.

Inte bara för S

Från Socialdemokraternas sida hoppas man att alla, inte bara Socialdemokrater, som inser vikten av att behålla akutsjukhusets kompetens i Eksjö mangrant ställer upp och går med i tåget eftersom akutsjukvården på Höglandsjukhuset är en fråga om liv eller död för många människor.

– Ställ upp för Höglandssjukhuset - oavsett partisympatier, organisationstillhörighet eller kommun, uppmanar Diana Laitinen Carlsson.