Pelle Persson, som kallar sig skattebetalare i det här sammanhanget, har reagerat på att Sävsjö Celebration redovisat att sommarens festival gick jämnt upp.

— Jämnt upp? undrar Pelle Persson.

Han tycker det påståendet från Celebrations sida är en sanning med modifikation. Som grund för sin skepsis redovisar han en uträkning där han konstaterar att skattebetalarna bidragit med nära 700 000 kronor till en dags musikfest.

På listan står integrationsbidrag på 100 000 kronor, bidrag från kommunstyrelsen på 300 000 kronor, bidrag från Sävebo på 50 000 kronor, bidrag från Sävsjö industribolag på 50 000 kronor, bidrag från tekniska förvaltningen på 60 000 kronor och lån från Sävsjö kommun på 40 000 kronor.

Därtill anser sig han från säker källa veta att Sävsjö kommun betalat 8 000 kronor i hyra för Sävsjö Celebrations lokaler.

Som Kulturhuset

Annons

Mot den här summan på nära 700 000 i bidrag till Sävsjö Celebration ställer Pelle Persson Kulturhusets driftbidrag på 700 000 kronor om året.

Kulturhuset får samma bidrag för verksamhet 365 dagar om året som Sävsjö Celebration får för en dags verksamhet, jämför han.

— Och jag vet ingen annan förening som kommunen på ett bräde fördubblat bidraget för jämfört med beloppet som föreningen sökt, säger Pelle Persson och syftar på att Sävsjö Celebration inför sommarens festival sökte 150 000 i kommunalt bidrag men beviljades 300 000.

— En mer vanlig ordning brukar vara att kommunen beviljar föreningar kanske hälften av summan de sökt.

Vill ha svar

Pelle Persson menar att siffrorna han sammanställt visar vad politikerna och tjänstemännen uppskattar i kommunen.

Han påpekar också att föreningar som beviljats integrationsbidrag är skyldiga att redovisa projektet både innan och efter de får bidraget. Detta ska dock, enligt Persson, inte gälla Sävsjö Celebration.

— Varför denna särbehandling? undrar han i sin skrivelse samtidigt som han ber om en offentlig förklaring från kommunalrådet Stefan Gustafsson (KD).