Den summeringen gjorde kommunalrådet Anders Karlsson (C) efter den nationella konferensen, som Nässjö tillsammans med tre andra kommuner arrangerade i Stockholm under måndagen.

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet och har varit verksam som gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö högskola.

Hans forskar kring hur pågående samhällsförändring, där globalisering, migration och urbanisering i samverkan flätar ihop det lokala med det globala, påverkar villkoren för en demokratiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

— Jag tar med mig från Hans Abrahamssons föreläsning att det lokala och det globala behöver mötas för att vi ska finna lösningar för framtiden. Hans ord om att vi behöver utmana oss själva och inte bara andra var bra, tyckte kommunalrådet Laila Norss (KD).

Hans Abrahamsson påpekade att det ofta talas om utanförskapet som ett problem. Han utmanade deltagarna att tänka nytt.

"Är det problemet?"

— Tänk om det är innanförskapet som är problemet, menade han.

Kommunstyrelsens ordförande, Anna-Carin Magnusson (S), gladdes åt att Nässjö kommun framhölls som ett bra exempel på en kommun som tar ansvar för den "interkulturella samhällsutvecklingen".

— Jag hoppas att vi i kommunen, på Arbetsförmedlingen och inom näringslivet tar åt oss av berömmet. Tonen i konferensen var enkel jordnära och inlyssnande. Funderingar på reformer blandades med många vardagsexempel. Alla medverkande ville vara med och bidra lösningsinriktat, sade Magnusson.

Annons

Moderata kommunalrådet Anders Karlgren ansåg att den senaste konferensen var den bästa av tre, som Nässjö kommun varit med om att arrangera.

— Konferensen var tydlig i vad som är vårt uppdrag i frågan för olika aktörer. Samarbete var ordet, framhöll han.

Ett välkomstverk behövs

Rundabordssamtal genomfördes i tre grupper, koncentrerat kring jobb, utbildning och hållbar integration. Inom dessa områden medverkade tre statssekreterare, som kommunerna fick chans att påtala för vad som är bra, det som behöver utvecklas och förändras.

Gunter Mårder, VD för Företagarna, talade om behovet av ett välkomstverk för våra nyanlända där alla samarbetar.

Mats Persson, riksdagsledamot från Liberalerna, talade om behovet av ett samhällskontrakt där alla behövs.

Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL, ansåg att Sveriges kommuner redan idag gör mer än vad som är deras uppdrag. Detta för att de utgår ifrån ett underifrånperspektiv och ser behoven.

Matchningen ett problem

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, pekade på att många fler nyanlända har arbete idag, men att det finns matchningsproblematik.

— Viktigt att bygga nya vägar till kompetens där näringsliv, arbetsförmedling och kommuner samarbetar, underströk hon.

Nationella konferensen arrangeras, förutom av Nässjö, av kommunerna Borlänge, Lindesberg och Falköping.