Natten mot tisdagen stals verktyg för 250 000 kronor från en byggarbetsplats i Värnamo. Natten därpå var tjuvarna framme i Habo. Natten mot fredagen var det Vetlanda som drabbades. Där stals maskiner för en 240 000 kronor. Även på andra platser i landet har liknande stölder inträffat under den gångna veckan.

Chefen för underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning varnar för att ligor i Litauen har specialiserat sig på verktygsstölder (ATL 19/10). Tidigare har polisen gått ut med att så mycket som hälften av alla inbrott i landet kan begås av utländska ligor.

Tullverkets personal har inte befogenhet att ingripa när den misstänker att gods är stulet. Den kan inte beslagta gods eller kvarhålla personer om det inte finns ett registrerat brott som godset kan kopplas till. Det enda den kan göra är att ringa polisen och hoppas på det bästa. Om polisen inte kan komma just då är det inget annat att göra än att vinka när tjuvarna kliver på färjan med verktyg, maskiner, bildelar, båtmotorer eller datorer.

På grund sin maktlöshet när det gäller vad som förs ut ur landet ägnar Tullverket nästan allt sitt krut åt importflödet. Bara 2 procent av verkets kontroller ägnas åt utgående trafik (SVT 9/2).

Relaterat: Gods värt 240 000 stals på byggarbetsplatser

Grundproblemet är att intresset att kontrollera vad som förs över gränsen krockar med den heliga principen om fri rörlighet inom EU. Lösningen är definitivt inte att gå ur unionen och bygga upp gamla murar. Särskilt inte när det med samordning på nationell och EU-nivå skulle gå att förhindra att rörligheten utnyttjas av organiserad brottslighet.

Annons

I Sverige måste Tullverkets befogenheter att agera när misstänkt stöldgods är på väg att föras ut ur landet stärkas. Samarbetet mellan tull och polis måste intensifieras.

På EU-nivå måste vi verka för att medlemsstaterna ska få befogenhet att kräva att misstänkt stöldgods deklareras innan det förs över gränsen. Detta är något att ta med sig till EU för den nästa regering som vill jobba för lag, ordning och trygghet i Sverige.

Den fria rörligheten inom EU är inte avsedd för tjuvligor och deras stöldgods.

Relaterat: Tjuvar forcerade grindar och lås - stal för 250 000
Eu