Se TV-klippet här:

Fastän det inte alls var vad arkitekten till husen en gång tänkte, så går det numera bra att få hägna in och avskärma grönytor kring exempelvis Sturegatan 38. Fastighets AB Linden sålde det en gång ruskigt billigt till norrmän. Om vi inte minns fel var det en krona. Lägenheterna var i behov av upprustning och då var det överskott på lägenheter.

Bostadsrätter bildades för norrmän att ha som fritidsbostäder, fast många blev permanentbostäder. Sedan dess har en del bytt ägare och det är inte alls bara norrmän som bor där.

Som i Sydeuropa

Nu lämnades en ansökan in om att få inhägna fastigheten med ett tvåmeters stålstaket. Man kan se sådana i Sydeuropa, hela kvarter innanför stängsel eller murar.

— Så här högt, säger Ann-Cathrin Gunnar (C), ordförande i samhällsplaneringsnämnden. Hon visar med handen högt ovanför sitt huvud, när vi står vid tomtgränsen.

Det skulle inhägna hela den stora gården. Boende i huset upplever att andra sneddar över tomten och även slår sig ner och grillar här om somrarna.

— Bor man här så kanske man upplever att man kan sitta och grilla där, säger Ann-Cathrin Gunnar med en gest åt först grannhuset och sedan Sturegatan 38, som det handlar om.

— Men det skulle se ut som ett fängelse! Låsbara grindar ville de också ha, säger hon.

Det blev nej i en helt enig nämnd, när bygglovet för staketet var uppe.

Jo, ett staket får de sätta upp om de vill, men långtifrån ett två meter högt:

— 1,30 får de sätta upp, utan att begära lov.

Håkan Gustafsson (S), vice ordförande i nämnden, menar att det finns många modeller på staket som kunde passa in.

Skulle vara staketfritt

Området gestaltades runt 1950 av byggmästare Erik Sigfrid Persson ihop med ingenjör Svenivar Ekstrand. Perssons idéer var naturpräglade ytor utan inhägnader. Avgränsningarna skulle vara naturliga: växtlighet, slingrande gångar, varierande riktningar på byggnaderna. Inga staket alls.