– Jag vill försöka förklara vem Putin är och vad han är ute efter, säger Rysslandskännaren med en bakgrund som korrespondent i just Moskva på 1970-talet.

Lyssnade gjorde medlemmar i Eksjö Inner Wheel och stadens båda Rotaryklubbar men vi får en pratstund med honom några timmar innan.

– Vladimir Putin har lett Ryssland i mer än 16 år nu. Inrikespolitiskt präglas Ryssland av mer och mer förtryck och mindre och mindre frihet. Vi ser också hur spänningarna ökar och hur Ryssland får ett mer aggressivt uppträdande, inte minst mot västvärlden.

Planerar inte anfall

Hur rädda ska vi vara för Ryssland?

– Vi ska vara väldigt vaksamma på hur Putin agerar och vi behöver stärka vårt försvar. Ryssland har rustat upp sitt försvar, man gör överflygningar i svenskt luftrum men det är inte så att Putin planerar att anfalla Sverige. Däremot blir vi indragna om det uppstår en konflikt i Östersjöområdet, exempelvis i Estland eller Lettland.

Hur ska västvärlden agera?

– Det enda språk han förstår är det resoluta, man måste sätta hårt mot hårt eftersom Putin söker där det är mjukt och slår till där.

För att förstå agerandet måste man se hans drivkrafter, säger Stig Fredrikson.

– Putin är präglad av sin tid som KGB-officer, det går aldrig ur. Han har inga demokratiska instinkter utan styr genom att ha kontroll över samhället. Han är också präglad av sin barndom i 1950-talets Leningrad. Familjen var fattig, båda föräldrarna jobbade men pappan var krigsinvalid och Putin fick klara sig mycket själv. Han levde på gatan och slogs mycket. Han var liten till växten och det har också präglat honom till att ha ett starkt hävdelsebehov och en ständig revanschlystnad.

Rikedom

Finns det inga hot mot hans position?

– Han är oerhört skicklig på att omge sig med lojala medarbetare. De har blivit rika och har därför inget intresse av att ändra på ordningen. Någon vidare opposition finns inte kvar.

Nästa år är det presidentval i Ryssland. Det troliga är, säger Fredrikson, att Putin sitter kvar.

– 65 år är ingen ålder för en rysk ledare. Han vill sitta kvar så länge som möjligt. Annekteringen av Krim har gjort honom populär bland folket och han är duktig på att via propaganda i TV visa sig stark och handlingskraftig. Folket köper den bilden och det är viktigt för honom med tanke på att Rysslands ekonomi blivit allt sämre på grund av oljeprisets fall.

Trump och Putin

Vad tycker han om Trump?

– Han har stora förhoppningar på honom. Jag är övertygad om att Ryssland la sig i kampanjen som ledde fram till segern. Frågan är vad Putin vill ha i utbyte.

Stig Fredrikson har sina teorier. Han tror att Putin hoppas på ett uttalande från USA:s president att Krim alltid tillhört Ryssland och att Ukraina ingår i Rysslands intressesfär och att vare sig USA eller Nato ska lägga sig i.

Vad finns det för likheter mellan de båda?

– De är oerhört intresserade av makt, de sätter den egna nationen främst och struntar i internationella samarbeten. Men än har de inte träffats och det första mötet blir oerhört viktigt. Putin är iskall, smart och har lång erfarenhet av politiskt maktspel. Han ska sätta sig mitt emot en person som politiskt är totalt oerfaren, utgången är oviss.

Går vi mot en bättre eller mer orolig värld, tror du?

– Det är svårt att vara hoppfull när vi ser så tydliga splittringstendenser i Europa. EU måste hålla ihop. Genom enighet når vi styrka, inte minst ekonomiskt, mot ett ekonomiskt svagare Ryssland.