Alternativt, om tingsrätten anser att gärningen är av mindre allvarlig art, anser åklagaren att mannen ska dömas för olaga hot och grov stöld. Stölden ska då, enligt åtalet som nu väckts, bedömas som grov eftersom personen som blev av med sin jacka hade den på sig när brottet begicks.

Jackan har enligt åtalet ”ett okänt, men icke ringa värde”.

Den misstänkte mannen förnekar att han gjort sig skyldig till rån alternativt olaga hot och grov stöld. I polisförhör har mannen däremot erkänt att han gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott, en gärning som åtalet också innefattar.

Vid den kommande rättegången i Eksjö tingsrätt kommer den misstänkte mannen att få berätta sin version av det inträffade. Även personen som blev av med sin jacka kommer att höras i rätten, liksom ett vittne om ska berätta om sina iakttagelser av händelsen. Enligt åklagaren har hot om våld eller annan brottslig gärning tvingat jackägaren att överlämna jackan till den misstänkte. Alternativt har den misstänkte, enligt åklagaren, olovligen tagit jackan ifrån ägaren.

Jackägaren yrkar att beslagtagen jacka ska lämnas tillbaka till honom. Grunden i yrkandet är att godset tillhör, och olovligen har tagits ifrån honom.

Händelsen ska, enligt åtalet, ha inträffat på Södra Storgatan i Eksjö i mitten av oktober förra året.

Hot