Bland annat uppvaktades han av företrädare för Nässjö kommun.

Svante Johansson från Isåsa mejeri, kommunalrådet Anders Carlsson (C) lantbrukare och ordförande i Citynätet AB och Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande, for till Vrigstad för ett lunchmöte med ministern.

Svante Johansson fick tillfälle att berätta om hur hans mejeri byggts upp och hur det har utvecklats.

— Under samtalet framkom behovet av att råd ska kunna förmedlas av kontrollerande myndigheter i ett uppbyggnadsskede. Svante Johansson tog också upp frågan om sena utbetalningar från Jordbruksverket, rapporterar Anna-Carin Magnusson.

Utveckla landsbygden

Förutom Nässjö medverkade även Vaggeryd och Sävsjö kommuner.

— Landsbygdsministern talade om det landsbygdsprogram som arbetats fram nationellt och de satsningar som han ser som nödvändiga, fortsätter Magnusson.

Graden av självförsörjning av livsmedel i Sverige, service på landsbygden och fiberutbyggnad var några av de områdena han tog upp.

Anders Karlsson fick möjligheten att tala om hur viktig utveckling av landsbygden är. I Nässjö kommun är det cirka 5 000 kommuninvånare som bor på ren landsbygd informerade Anders om.