I hela länet handlar det om 15 stycken asylboenden som får planera för nedläggning. En avveckling kan komma att ske innan årsskiftet.

Solgläntan i Bodafors står med på Migrationsverkets lista över tillfälliga asylboenden som får avveckla.

Andra boenden som återfinns i planeringen är Centrumhotellet i Nässjö och boendet på Sandsjövägen i Bodafors.

Minskat behov

Anledningen, berättar Jonas Lindell, enhetschef för Migrationsverket i Jönköpings län, är att det idag kommer färre asylsökande till Sverige.

Annons

Behovet för tillfälliga asylboenden är därmed inte längre lika stort som det var för ett par år sedan.

— När det kom så många människor till Sverige år 2015 så räckte inte platserna till längre, säger Lindell.

Prognosen kan vända

Om en asylsökande inte skulle ha hunnit få sitt asylärende prövat vid en eventuell avveckling så sker en förflyttning till ett annat boende.

— Vi kommer ha kvar verksamheten, säger Lindell som tycker att den har varit fantastisk i länet.

Nu prioriterar Migrationsverket andra lösningar så som lägenhetsboenden och så kallade korridorsboenden.

Lindell påpekar att inga beslut om avveckling ännu är fattade och att prognosen för antalet asylsökanden kan vända. Därför går det idag inte att säga vilka boenden i länet som kommer att läggas ned.

— Vi anpassar kostymen utefter behoven, säger Lindell.

Beslut om avveckling kommer att tas i början av hösten.