Migrationsverket om avvecklingen av asylboenden: “Inga beslut är fattade”