Under en drygt tre timmar lång resa tittade politikerna på alla möjliga ärenden som legat på deras bord för beslut.

Nämnden har återkallat tillståndet för den miljöfarliga verksamhet som BD Junk AB bedriver. Motiveringen är att ägaren överskridit avfallsgränsen på tio ton avfall och att kemikalier mellanlagras felaktigt.

Den åsikten delar inte mannen som överklagat beslutet till länsstyrelsen. Där ligger ärendet för avgörande just nu.

Annons

Miljöhandläggare Anna Jönsson berättade och ledamöterna kikade ut genom bussfönstren för att få en uppfattning om läget. Anna Jönsson tyckte området förbättrats på framsidan. Men på baksidan av huset är det fortfarande skräpigt och det finns skäl att hålla fast vid nämndens bedömning ansåg hon.

Avverkning

Bussen for förbi husföretaget Moelven i Sandsjöfors där man under våren avverkat en stor mängd träd på området. Avverkningen har mött reaktioner som kommit till nämndens kännedom, men enligt planarkitekt Erik Almquist finns ingenting att säga om fällningen av träd. Det får företaget göra. Däremot kräver eventuella planer på att använda området till upplag ett bygglov poängterade han. Almquist hade fått information om att det finns sådana tankar.

Krafter på landet

En liten avstickare gjordes också utanför Sandsjöfors där man tittade på en nybyggnation av villa. Där fanns inget att anmärka på, tvärtom var politikerna positiva till att människor satsar på landsbygden.

Satsning på landsbygd sker också på annat sätt. I Skärsboda utanför Stensjön vill Nässjö kommun ansluta fritidshusen till en kommunal VA-anläggning. Frågan är hur man bästa ska dra ledningarna. Nämndens ledamöter diskuterade en sträckning längs vägen där marken är mjuk eller över berg och därmed kosta sprängning.

Enligt Erik Almquist möts utbyggnaden mycket positivt av husägarna. Tomterna är friköpta och anslutningen ses som en investering. Det kan också öka intresset för att bo permanent i Skärsboda gissar han.