Parlamentariska nämnden fattar idag, måndag, beslut om de nya reglerna. Sigvard Karlsson (KD), vice ordförande, menar att det vore bättre att skrota hela systemet och införa fast lön.

– Då slapp man allt det här med ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sjukfrånvaro, föräldraledighet, förlorad semesterförmån och allt vad det är, säger han.

– Mycket ska fyllas i på blankett och en del avstår för det uppfattas krångligt. Utgick en fast lön blev det upp till politikerna själva att lösa förhållandet till sina andra arbeten, menar han.

Det skulle underlätta för stadshusets administration.

Vill ha ny lag

Att intressera civilministern förändrar ingenting nu. Karlsson hoppas på nytt system till nästkommande mandatperiod.

– Det krävs en lagändring, det är därför vi vänder oss till civilministern, säger Karlsson.

Så vad kommer att gälla för de politiker som blir förtroendevalda i Nässjö efter höstens val?

Det ursprungliga förslaget till arvodesregler har reviderats. Ett grundbelopp för arvodena är satt till 750 000 kronor per helår. Kommunstyrelsens ordförande ska få 108 procent av beloppet, medan de båda andra kommunalrådsposterna får 100 procent.

Jobbar lika hårt

Förändringen, om den godkänns vid beslutet idag, innebär att kommunalrådet i opposition, får lika mycket som kommunalrådet i politisk majoritet. Så var det inte formulerat från början, vilket Sigvard Karlsson ifrågasatte.

Annons

– De jobbar minst lika mycket allihop, menar han.

Oppositionsrådet Laila Norss och Sigvard Karlsson tycker båda att att det kan vara rimligt att ett kommunalråd har uppdraget på minst 40 procent, inte mindre.

I dag finns två kommunalråd på 25 procent Anders Hansen (safe) och Etelka Huber (MP).

Ger bättre insyn

Samtidigt är de väl medvetna om att för små partier är 25 procent bättre än inget alls. Det ger tid till politiskt arbete för en person som därmed har betalt.

Sigvard Karlsson minns att han under sin tid på 25 procent som oppositionsråd hade en smidigare kontakt med tjänstemännen i Stadshuset när han begärde ut information.

Arvoderade gruppledare kunde bli en lösning anse de.

Laila Norss tycker att kommunfullmäktiges ledamöter ska läsa på inför beslutet den 26 april. Hon menar att det finns inget som säger att det måste vara en tjänst på minst 40 procent. Det har under arbetets gång hävdats av den politiska majoriteten säger hon. Kommunallagens innehåll tolkades på det sättet i samband med ett domslut i Lund. Det har framhållits som vägledande för Nässjös arvodesregler, men Norss gör en annan tolkning av lagtexten.