Det är ingen överdrift utan att det var Evald Larssons entusiasm och framåtanda, som lade grunden till att SPF i Nässjö ökade medlemsantalet mest av alla SPF-föreningar i landet. Evald drev på och skapade ett stort utbud av olika aktiviteter för äldre.

Strategin var medveten - Evald Larsson ville lindra det som han kallade den största folksjukdomen bland pensionärer: ensamheten. Äldre skulle inte behöva sitta ensamma hemma och inte ha någon att prata med, ansåg Evald.

Han hade inget emot att vara känd som mannen det alltid var tjo och tjim omkring. "Det gäller att ha roligt nu. Imorgon kan det vara försent" sade han.

Växte till tusen

Ett tydligt bevis på att han lyckades var att föreningen växte så det knakade - medlemsantalet var snart över 1 000 personer.

Evald såg till att det ordnades oktoberfest, mingel- och dansaftnar, gåsagille och till jul Nässjös största grötfest med 300 personer. Han bjöd upp till bryggdans vid Ingsbergssjön när SPF ville fira Nässjös 100 år.

Annons

Han låg bakom att SPF:s förbundslopp på skidor gick i Nässjö, kallat "Stinsenloppet", där landshövdingen fick vara prisutdelare.

Torgkaffet med SPF döpte han om till integrationskaffe och såg till att nyanlända fick komma och fika med pensionärerna. Ett initiativ som gav eko långt utanför Nässjö.

2011 var han reseledare för 50 Nässjöbor på en två veckor lång tripp till USA och Island.

Kunde säga ifrån

Det var inte bara tjo och tjim kring Evald - han kunde ryta ifrån när han ansåg att det behövdes. Servicehuset Parkgårdens försäljning och ombyggnad ifrågasattes och en protestlista med 500 namn lämnades till kommunledningen.

Protest mot bankernas allt sämre hantering av föreningarnas kontanter var annat Evald Larsson och SPF stred för liksom att äldre ska ha bättre mat på servicehusen. SPF:s Matpatrullen skickades runt av Evald till att testa maten på länets äldreboenden.

Evald Larsson föddes i Djursdala utanför Vimmerby. Han utbildade sig till ingenjör och var bland annat med om att starta Fritz Foderstyrning. En större hjärtinfarkt 1993 gjorde att han drog ned på arbetstakten, men fortsatte som återförsäljare åt tyska Westfalia, som sålde inredningar till stallar. Evald drev en egen firma, som kallades Stallteknik.

Närmast sörjande är makan Birgit, som han 1984 gifte sig med på Svalberget i sjön Sommen vid Tranås. Evald berikades med fyra bonusbarn och hade själv en dotter från ett tidigare äktenskap.