Bevattningsförbudet gäller för samtliga kunder med kommunalt dricksvatten i hela Nässjö kommun.

Det varma och torra vädret håller i sig. Nässjö Affärsverk AB måste spara på vattnet för att säkerställa vattentillgången i händelse av vattenbrist i del eller delar av kommunen. Skulle vattenbrist uppstå måste möjligheten att tillhandahålla dricksvatten från andra delar av kommunen finnas.

Bevattningsförbud är sedan tidigare utfärdat i Malmbäck samt i Stensjön och utökas nu att gälla för hela kommunen.

Alla kunder kommer att få brev om förbudet i veckan. Man får inte använda vattenspridare för att vattna trädgården. Inte heller vattenslang. Det är förbjudet att fylla poolen med kommunalt dricksvatten. Det gäller även badtunnor och spa-bad.

Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.