Det är en ny skolbyggnad i fyra plan som samhällsplaneringsnämnden beviljat bygglov för, men projektet omfattar även en totalrenovering av befintliga lokaler. Förutom undervisningslokaler ska det även bli en del kontorsutrymmen i den nya byggnaden. Åkersskolan blir fortsatt en låg- och mellanstadieskola med integrerad särskola.

Förbättrad tillgänglighet är en viktig del i satsningen, men utrymmena ökas också. Matsalen blir större och skolan ska få plats för fler elever.

Vetlandafirman Brantås bygg vann tidigare anbudet med 54 miljoner kronor, och utsågs till entreprenör av tekniska servicenämnden. Nu har kommunstyrelsen fattat det formella beslutet om igångsättningstillstånd. Den totala budgeten för projektet är 59 miljoner.

Arbetet påbörjas inom kort, och sedan tidigare har moduler placerats ut på skolområdet för att användas till undervisningen under renoveringsarbetet. Slutbesiktning är planerad till oktober nästa år.

Läs även: Brantås Bygg får entreprenaden

Designelever ger förslag på ny inredning