Den glada nyheten lämnar Angelica Weber (S), ordförande för kultur och fritidsnämnden.

Det har kommit in totalt 10 miljoner kronor för att utveckla området på baksidan och del av grönområdet vid tennishallen.

— För de pengarna behöver vi nu inte dela upp projektet i etapper utan räknar med att kunna bygga klart under nästa år, berättar hon.

— Ursprungligen hade vi en flerårsplan för att förverkliga området.

Allmänna arvsfonden har genom Nässjö basket bidragit med 6 miljoner kronor, Boverket med två och ytterligare en miljon kronor har lämnats externt.

— Jag kan i hastigheten inte komma på vilken myndighet det är som bidrar med miljonen, men det räcker gott och väl för att slutföra projektet.

Lägger på grus

Marken bakom sim- och sporthallen är sank. För att åtgärda det ska redan om ett par veckor större mängder grus läggas ut och tryckas ned i marken.

— Man kommer sedan göra mätningar i området och när marken verkar stabil är det dags att börja bygga, förklarar hon.

Annons

Ritningar för hur parken ska se ut är redan framtagna och närmast ska byggnationen läggas ut på anbud fortsätter Angelica Weber.

Det blir ett aktivitetsområde som sträcker sig från nuvarande näridrottsplats till boulebanan. Toaletter och förråd behövs vid boulebanan.

Inte bara skejt

Skejtparken är ett inslag på området. Angelica Weber säger att man även anlägger bana för så kalla pannafotboll och paddeltennis. Någon form av motionsstråk ska slingra fram också.

— Allt det här får vi med pengar som kommer externt. De kommunala medlen är blygsamma 100 000 kronor.

Hur många ramper och hinder som skejtparken kommer att ha vet hon inte, men säger att läggs på ett område som är drygt 1 000 kvadratmeter stort.

— En hundrastgård har också diskuterats för området, men där är jag lite osäker hur turerna går.

Angelica Weber tror att området kommer väl till användning när det blir klart.

— Vi har många ungdomar och vuxna som idag drar till Rosenlund i Jönköping för att åka.

En skejtförening har bildats som utgjort referensgrupp för utformningen av parken.

— Nu hoppas jag på en invigning i juni, säger Angelica Weber.