På skylten ser bilister, i realtid, hur fort de kör. På Breviksvägen har man tidigare haft en i riktning in mot centrum, men nu har man valt att placera en i andra riktningen i stället.

– Vi har absolut sett en bra preventiv effekt. Man reagerar och sänker farten så fort man får träff, säger Lars-Erik Spaak.

Ny hållplats byggs

Mätarna flyttas runt på de större stråken i Eksjö, på små villagator är det nämligen inte lika vanligt att bilister kör för fort. Att en mätare nu åter placerats på Breviksvägen beror bland annat på att man vill se till att bilisterna verkligen håller max 40 kilometer i timmen när de närmar sig sjukhusets nya busshållplats vid Tallvägen.

Hållplatsen, med tillhörande avsmalningar av vägbanan, ska tas i bruk nu på fredag den 12 december. Men den digitala hastighetsmätaren kommer att sitta kvar ett tag till:

– Tills folk har lärt sig att det kommer en busshållplats där.

Den nya hållplatsen ersätter den som fanns inne på sjukhusområdet. Under den kommande femårsperioden, då Höglandssjukhuset byggs om, kommer huvudentrén nämligen att vara belägen vid Tallvägen.

Många äldre

Både vid sjukhuset och vid äldreboendet Almgården rör sig dessutom många äldre personer.

– Äldre personer har längre exponeringstid för att ta sig över körytan, därför är det viktigt att man håller hastighetsgränsen, förklarar Lars-Erik Spaak.

Kommunen har möjlighet att samla in data från de digitala hastighetsmätarna, men syftet är primärt att få ner bilisterna till laglig fart.

– Ska vi göra ärliga analyser har vi istället mätare som sitter mer anonymt. Där kan vi se hur fort man kört, fördelat på fordonskategorier, över dygnet och varje dag för sig.