Det är nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) som idag har beslutat att lägga fram förslaget för beslut i regionfullmäktige. I samarbetet finns gemensamma resevillkor för länsöverskridande resor.

Några av de nyheter som presenteras i förslaget är bland annat en ny biljett som gäller under 24 timmar och att det blir billigare att resa över länsgräns än vad det är idag. Rabatten bygger på procentavdrag på biljettpriset i respektive län och utgår från den billigaste biljetten i varje län.

Om förslaget röstas igenom i regionfullmäktige planeras Sydtaxan 2.0 att börja gälla när det nya biljett- och betalsystemet kommer igång under 2019.

– Genom det här samarbetet får vi ett gemensamt sätt att underlätta länsöverskridande resor. Vi arbetar för att det ska vara enklare och billigare att resa över länsgräns, säger Marcus Eskdahl, regionråd (S), ordförande i TIM-nämnden i region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.