Som tidningen tidigare har skrivit har Sverigedemokraterna reagerat på att personalen på Norrahammars vårdcentral har burit de knappar som Hallpressen har delat ut i samband med "Alla får plats"-kampanjen.

Sverigedemokraterna menar att kampanjen har ett politiskt budskap. Frågan var uppe i landstingsfullmäktige under onsdagen.

– Det är viktigt att ta ställning mot rasism och nazism men vi menar att den här kampanjen kan tolkas som att man vill ha fri invandring, sa Samuel Godrén, Sverigedemokraternas gruppledare i landstinget.

I landstingets policy och riktlinjer står att det inte är tillåtet att sätta upp eller lägga ut material som innehåller "religiös eller politisk propaganda" eller att "påverka människor att ta ställning genom att samla in namnunderskrifter för eller mot något".

Det står vidare att det är ett "chefsansvar att bestämma vilken information som ska finnas när riktlinjerna inte ger fullständig vägledning". Verksamhetschefen på Norrahammars vårdcentral menar att det inte är ett politiskt ställningstagande att medarbetare bär knappen utan en yttryck för grundvärderingen om allas lika rättigheter.

– "Alla får plats" ligger helt i linje med landstingets värdegrund. Själv förstår jag inte problematiken i frågan, sa landstingrådet Mia Frisk (KD).