– Det är ett otroligt viktigt samarbete vi får till genom det här medborgarlöftet, säger Jonas Lindell, lokalpolisområdeschef för Höglandet.

Vill rädda ungdomars liv

Vid medborgarundersökningar har det framkommit att många invånare i Sävsjö kommun önskar en ökad tillgänglighet och polisiär närvaro. Det har också via polisens arbete och andra kanaler framkommit att narkotika är ett problem bland ungdomar i Sävsjö kommun. Av de anledningarna ha man valt att fokusera på just de båda områdena i det nya medborgarlöftet.

Jonas Lindell och kommunpolis Anders Sjöö träffade under tisdagen kommunchef Jan Holmqvist och kommunalråd Stefan Gustafsson (KD) för att diskutera och skriva under medborgarlöftet.

– Kan vi förhindra att ungdomar kommer in i missbruk kan vi i förlängningen rädda liv, eller åtminstone rädda unga från drogmissbruk, säger Gustafsson.

– Det är en stor utmaning, eftersom tillgängligheten på narkotika är så stor, säger han.

Medborgarlöftet innebär bland annat att polisen och kommunen arbeta för att den polisiära tillgängligheten och servicen ska öka i Sävsjö de kommande två åren.
Foto: JANNE WRANGBERTH

Gustafsson påpekar samtidigt att problematiken med narkotika inte är unik för Sävsjö.

– Det är ett bekymmer inte bara i Sävsjö utan på hela Höglandet med tillgången till narkotika, säger Gustafsson.

Såväl från kommunens som polisens sida ser man att riktade insatser mot unga narkotikaanvändare skulle kunna påverka samhället i stort.

– Av bekymren som finns har en stor del sin utgångspunkt i missbruk. Därför känns det viktigt att jobba med den frågan även av den anledningen, säger Gustafsson.

Annons

– Kan vi komma in tidigt och jobba med ungdomar och narkotika, och ungdomarna kan få hjälp i ett tidigt skede, då sparar vi både lidande och pengar för samhället, säger Jonas Lindell.

Detta innebär löftet

Konkret innebär överenskommelsen mellan polisen och kommunen att följande aktiviteter ska genomföras:

• Polisen ska vara tillgänglig på poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.

• Polisen ska identifiera ungdomar, främst i åldern 21 år och yngre, som brukar narkotika.

• Polisen ska genomföra minst 15 riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott, främst bland unga.

• Polisen och kommunen ska årligen genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Flexibla poliser

Polisen och Sävsjö kommun har även tidigare lämnat ett gemensamt medborgarlöfte. Det nu aktuella löftet är en fortsättning på det förra. Redan år 2017 lovade parterna att öka samarbetet och gemensamt arbeta för att öka den polisiära tillgängligheten och upptäckten av narkotikabruk hos unga, under 21 år.

En hel del åtgärder har vidtagits sedan dess. Bland annat öppnade ett poliskontor, som är bemannat ett par timmar varje vecka, i februari förra året.

– Vi ser att det är uppskattat att kunna få kontakt med polisen lokalt, säger Gustafsson, som anser att den polisiära närvaron är viktig ur olika aspekter.

Kommunalrådet nämner bland annat att poliser på plats kan fånga upp värdefulla tips som kanske aldrig hade nått polisen om någon hade behövt lyfta luren och ringa. Polisnärvaron är en viktig del även framöver.

– Poliskontoret ska vara öppet, men är vi inte där under den tiden finns vi ute i centrala Sävsjö. Det är skillnaden på den här och det förra medborgarlöftet, säger Lindell.

– Jag tror att vi kommer att få ökad tillgänglighet genom att vara flexibla, fortsätter han.

Nolltolerans

Polisen har även gjort flera insatser för att upptäcka unga narkotikaanvändare.

– Det är ett långsiktigt, viktigt arbete som vi ska försöka hålla tag i länge, säger Gustafsson och tillägger att det krävs ett samarbete mellan till exempel skolan, kommunen och polisen om arbetet ska lyckas.

– Vi har nolltolerans mot narkotika i vår kommun, tillägger han.

Det nu aktuella medborgarlöftet är alltså en fortsättning på det tidigare löftet. Det gäller i två år från och med tisdagens undertecknade.

FAKTA: Detta är ett medborgarlöfte

Medborgarlöften ska vara konkreta aktiviteter som kommunen och polisen har kommit överens om..

FAKTA: Detta är ett medborgarlöfte

Medborgarlöften ska vara konkreta aktiviteter som kommunen och polisen har kommit överens om tillsammans för att öka tryggheten för invånarna och minska brottsligheten.

Syftet med medborgarlöftena är att öka tryggheten för invånarna, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det ska också stärka förtroendet för polisen.

Källa: Polisen