Samhällsplaneringsnämnden har lämnat ett positivt planbesked till företaget FVBU som driver förskolan. Det betyder att kontoret nu börjar planarbetet för en ny detaljplan av området.

Det var i maj som en ansökan kom in som även innehåller en önskan om nyuppförande. Enligt samhällsplaneringsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C) är företaget intresserat av att köpa till en bit kommunal mark för att förverkliga sina planer.