Han får dock ingen hjälp av partiets starke man Gunnar Gadderyd. Denne litar inte längre på sina partikamrater och fortsätter därför på egen hand sitt arbete för partiet i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

– Jag tänker inte medverka till att partiet körs i botten, utan räknar med att samla ihop en ny grupp när det närmar sig nästa val, säger Gadderyd som tidigare utmanövrerats av bland andra dem som ordförande Uno Björkman nu kallar rötägg och som Björkman tidigare stöttade.

Flera bort

Vilka är då de påstådda "rötäggen"? Enligt Björkman är det på styrelsenivån Mats Trägård, Maria Högberg och Per Rudhamn, den senare för övrigt kommunens meste politiker i fråga om flest partier i bagaget.

2010 kandiderade Rudhamn för Moderaterna och 2014 för Miljöpartiet. Han är faktiskt ännu ersättare i fullmäktige för miljöpartisterna trots att han direkt efter valet blev sverigedemokrat och tillsammans med Trägårdh skaffade sig stort inflytande via partiets så kallade PR-grupp.

Det ledde till att Gunnar Gadderyd tidigare bröt med partiet, lämnade uppgiften som gruppledare men inte desto mindre agerar som en sådan när han själv anser det lämpligt. Några order från partigruppen tar han inte.

Annons

Enligt Björkman hör också Annebergsbon Christian Vikland till dem som rensats ut, trots att han haft uppdraget som kanslist vid partiets lokal invid Postgatan.

Enligt uppgift var det fråga om ett tumultartat styrelsemöte där ordförande Björkman påstås ha varit nära att ta till knytnävarna efter meningsutbyte med framför allt Mats Trägårdh.

"Evig lögn"

– Det är en evig lögn. Jag har 45 års föreningsvana och jag tar inte till överord. Mötet var inte tumultartat, det var mer förtvivlan där flertalet vände sig mot Rudhamn och Trägårdh som inte kände sig bekväma utan avgick.

De medlemmar som endera självmant avgått eller tvingas lämna lokalföreningen kan ändå behålla sina platser i fullmäktige eftersom de är folkvalda. De kan då agera som politiska vildar.

Partiet styrs nu i praktiken av ett arbetsutskott som består av Uno Björkman, Mikkel Torp, Lena Torp, Torleif Sandgren och Gerd Lagerkvist.

Mats Trägårdh säger till tidningen att han i likhet med övriga partimedlemmar ämnar fullfölja sitt uppdrag i fullmäktige och nämnder.

Han ser Uno Björkmans och Mikkel Torps agerande som orsak till de interna problemen och bekräftar uppgiften om att Björkman var nära att ta till våld på mötet.

– Han hotade mig faktiskt med knytnävarna, säger den 20 år yngre Trägårdh.