SJ blockerade försäljningen till orter söder om Alvesta, detta på grund av man inte kunde garantera att de kunde få fram ersättningsbussar och att passagerarna därmed riskerade att bli strandsatta. Just i Alvesta.

Detta var mycket allvarligt, speciellt att det inte fanns någon alternativ sträcka som är elektrifierad förutom via Göteborg och vidare på Västkustbanan. Godstrafiken är mycket viktig och fick gå via Göteborg och Västkustbanan, med förlängda transporttider som följd.

För att ett sådant allvarligt avbräck inte ska upprepas behöver några banor rustas upp och elektrifieras. En sådan sträcka är Halmstad-Jönköping/Nässjö. Det är beslutat att sträckan Nässjö/Jönköping-Värnamo ska elektrifieras, men hela sträckan behöver moderniseras. Om sträckan rustas upp och elektrifieras blir den en viktig förbindelse som avlastar den hårt trafikerade södra stambanan.

Det kan bli fler företag som utnyttjar godstågen. Ett upplägg med styv tidtabell, det vill säga samma minuttal varannan timme med goda anslutningar i Halmstad, Värnamo, Jönköping och Nässjö är viktigt. Tågen bör avgå varannan timme.

Tidigare talades det om ”Höglandspilen”, ett projekt där banan ansågs viktig och en genväg mellan södra Sverige och norrut via Nässjö.

Att det inte finns ett alternativ till omledning vid störningar av tågtrafiken är mycket allvarligt, inte minst för godstrafiken.

Annons

Med en satsning på banan finns det en framtid för tågtrafiken på sträckan.

Christer Wilhelmsson

Ordförande Järnvägsfrämjandet

Relaterat: Här är tågen som är mest försenade i Sverige
Relaterat: Här är ödesfrågorna som avgör Nässjös järnvägstrafik